Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Μπετόν)

 

 

Κατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Κοκκινοτριμιθιά

 

Πολυκατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Αγλαντζιά

Κατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Λευκωσία

Εστιατόριο από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Λάρνακα

 

Κατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα στα Λύμπια

 

 

 

Κατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Λεμεσό

Κατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Λευκωσία

Συγκρότημα κατοικιών στη Καλλιθέα (Δάλι)