CALCULUS ENGINEERING

Η CALCULUS ENGINEERING αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία μελετών, επιβλέψεων και διαχείρισης έργων. Η εταιρεία στοχεύοντας στην καθολική ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της ανταποκρίνεται με συνέπεια και σταθερότητα στις συνεχείς προκλήσεις των έργων, ακόμα και σε πολύ περιορισμένα χρονοδιαγράμματα, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα στις πάντοτε υψηλά ζητούμενες απαιτήσεις.

Προωθεί και υποστηρίζει σε Κύπρο και Ελλάδα τα λογισμικά μηχανικής CYPE όπου τα τελευταία χρόνια σημειώνουν αξιοσημείωτη αναγνώριση από το κλάδο,  και τα σχεδιαστικά λογισμικά ZWCAD και CMS IntelliCAD , τα πιο συμβατά με το AutoCAD σχεδιαστικά λογισμικά της αγοράς. Επίσης προωθεί και υποστηρίζει στην Κύπρο το κορυφαίο BIM λογισμικό ARCHICAD για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές εσωτερικού χώρου.

Η CALCULUS ENGINEERING αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία μελετών, επιβλέψεων και διαχείρισης έργων. Προωθεί και υποστηρίζει λογισμικά.