Υπηρεσίες

Προτεραιότητα της CALCULUS ENGINEERING αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας


 • Σύνταξη στατικών μελετών: Παρέχεται η δυνατότητα προηγμένων αναλύσεων και σχεδιασμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για οικονομικότερες επιλογές, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις της κατασκευής όσο και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Μπετόν)
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ξύλινες Κατασκευές
 • Σύμμεικτες Κατασκευές
 • Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών
 • Σεισμική επάρκεια κτιρίων
 • Ενισχύσεις φέροντος οργανισμού
 • Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας
 • Τοιχία Αντιστήριξης
 • Υπόλοιπες υπηρεσίες σχεδιασμού: Σύμφωνα με τη συμφωνία και τις απαιτήσεις του πελάτη η ομάδα μας προσλαμβάνει ειδικούς συμβούλους για τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε σχεδιασμού που περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικές, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές, τοπογραφικές και ποσοτικές υπηρεσίες,  παρέχοντας έτσι υψηλά ποιοτικά πρότυπα για όλα τα έργα μας.
 • Λογισμικά: Αναγνωρίζοντας τη χρήση και τα οφέλη της μεθοδολογίας του Building Information Modeling (BIM) αντιπροσωπεύουμε και υποστηρίζουμε δύο από τα ισχυρότερα λογισμικά του . Aπό τον Ιανουάριο του 2014 σε Κύπρο και Ελλάδα τα λογισμικά μηχανικής CYPE INGENIEROS με αξιοσημείωτη αναγνώριση απο το κλάδο, και από τον Ιανουάριο του 2019 επισυνάφθηκε νέα συνεργασία με την εταιρία GRAPHISOFT® του ομίλου NEMETSCHEK για την αντιπροσωπία του κορυφαίου λογισμικού ARCHICAD για αρχιτέκτονες στη Κύπρο.

Επίσης τον Φεβρουάριο του 2020 επισυνάφθηκε ακόμη μια συνεργασία με την εταιρεία CAD-Manufacturing Systems, Inc. για την αντιπροσωπία του σχεδιαστικού λογισμικού CMS IntelliCAD® για Κύπρο και Ελλάδα.